Il-battalja li bdiet it-Tieni Gwerra Dinjija

Diver Roman joħroġ minn fetħa fuq Schleswig Holstein
Diver Roman joħroġ minn fetħa fuq Schleswig Holstein
Marcin Trzcinski
Marcin Trzcinski

0447: Iftaħ in-nar!

0448-0455: Tmien qxur ta’ artillerija tqal ta’ 280mm u disgħa u ħamsin qxur ta’ artillerija ħafifa ta’ 150mm laqtu s-sezzjoni tal-Lbiċ tal-ħajt ta’ Westerplatte – biex ma nsemmux 600 dawra minn pistoli C30.

Is-Schleswig Holstein, il-vapur li spara l-ewwel tiri tat-Tieni Gwerra Dinjija
Is-Schleswig Holstein, il-vapur li spara l-ewwel tiri tat-Tieni Gwerra Dinjija

Il-battalja toqrob lejn il-mira bil-pruwa tagħha diretta kemmxejn kontra l-inklinazzjoni tal-baċiri, l-irmonk Danzig fil-poppa tagħha. Bosta bini tal-port jintlaqtu u jinħaraq.

0455: F'daqqa waħda jistgħu jidhru żewġ jew tliet ksur fil-ħajt. Żomm in-nar! Rokits ħomor!

0456: Il-kumpanija tal-attakk tibda l-attakk tagħha. Dalwaqt jistgħu jinstemgħu splużjonijiet mil-lemin ġwienaħ, fejn il-bieb tal-ferrovija ġie meqrud.

Minn Westerplatte jinstema’ nar ta’ magni tal-pistoli, xi rawnds jgħaddu minn fuq il-pont tal-bastiment tal-battalja.

HEKK IL-BIDU ĦAFNA TAT-TIENI GWERRA DINJA huwa deskritt fil-ġurnal tal-ġlieda kontra l-battalja Schleswig-Holstein. Kien il-mument definittiv fl-istorja twila tal-bastiment.

Madankollu, l-istorja tagħha bdiet 35 sena qabel, fil-11 ta’ Ġunju, 1904, meta l-Navy Imperial Ġermaniża għamlet ordni għal vapur ġdid tal-klassi Deutschland mat-tarzna Krupp f’Kiel.

Fis-17 ta’ Diċembru, 1906, l-ogħla grad tal-Ġermanja kienu preżenti għat-tnedija, fosthom l-Imperatur Wilhelm II u martu Augusta Victoria; Alfred von Tirpitz; Alfred Krupp u ħafna oħrajn.

L-Imperatriċi (imwielda Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenberg) ħabtet flixkun xampanja fil-ġenb tal-battalja l-ġdida, u semmietha Schleswig-Holstein.

L-ewwel snin ta’ servizz kienu mimlija manuvri, żjarat u spezzjonijiet. Sakemm faqqgħet il-gwerra fl-1914, il-bastiment tal-battalja kien diġà teknikament skadut.

Madankollu, hija kienet stazzjonata fil-Baltiku mat-2 Squadron tal-Viċi Ammirall Scheer u, fit-30 ta' Lulju, tlett ijiem qabel ma bdiet il-gwerra, ġiet skjerata f'Wilhelmshaven.

Sentejn wara, Schleswig-Holstein kien se jieħu sehem fl-akbar konfrontazzjoni tal-battalja tal-gwerra, il-Battalja ta’ Jutland.

Fil-għaxija tal-31 ta’ Mejju, 1916, il-vapur tal-linja New Zealand lemaħ is-siluwetti tal-vapuri tal-battalja tat-2 Squadron u fetaħ in-nar.

Schleswig-Holstein intlaqtet hekk kif ippruvat tiddefendi lilha nnifisha (kamra tan-nar kienet imfarrka), iżda daret u sparixxa fid-duħħan u dlam ġabar.

Sas-2 tal-għada filgħodu, hija kienet lura fil-battalja. “Innutajna mill-ġdid il-battalji tal-għadu, kemm mill-pruwa kif ukoll mill-bord tal-port,” fakkar il-Kmandant Brittaniku Stirling, inkarigat mit-12-il Flottilla tad-destroyers, kif ikkwotat f’The Battle Of Jutland ta’ Zbigniew Flisowski. “Minnufih żidna l-veloċità tagħna għal 25 knot u biddilna r-rotta biex nattakkaw minn angolu ta’ 45°. Kien ċar li l-Ġermaniżi ma kinux innutawna...

“Kważi fl-istess ħin li l-Faulknor spara t-tieni torpidow tagħha, il-Ġermaniżi nnutaw il-flottilla tagħna u l-bastimenti tal-battalja kollha tagħhom fetħu n-nar. Id-distanza ta’ bejnietna kellha tkun inqas minn 1400m, u ħafna missili tellgħu minn fuq rasna.”

Il-battalja Ġermaniża Pommern kienet għereq, iżda ħafna unitajiet Brittaniċi sofrew ħsarat kbar.

DAK KIEN IT-TMIEM TAL-WW1 TA’ SCHLESWIG-HOLSTEIN ġlied l-istorja. Il-vapur kien qodma biżżejjed biex jaħrab id-destin ta 'unitajiet Ġermaniżi oħra, u ma kienx scuttled fuq Scapa Flow.

Fl-1921, hija saħansitra saret l-unità tal-bandiera tar-Reichsmarine. Mibnija mill-ġdid fl-1925-26, hija kompliet tkun vapur tat-tagħlim, li ġġorr kadetti tal-Imperial Navy lejn l-Amerika t'Isfel u l-Afrika.

U fl-1939, Schleswig-Holstein sabet postha fl-istorja meta, fil-25 ta’ Awwissu, rmiġġat f’New Harbour fi Gdansk, eżatt biswit Westerplatte.

Il-battalja Ġermaniża kienet waslet apparentement fuq żjara ta 'korteżija, iżda mbagħad sparat l-isparaturi tal-ftuħ tal-gwerra fuq il-gwarniġġjon Pollakk.

Il-Battalja ta’ Westerplatte li rriżultat damet sebat ijiem.

Il-battalja ħadet sehem f'azzjonijiet ulterjuri 'l barra mill-kosta Pollakka u, fis-27 ta' Settembru, intlaqtet minn batterija tal-art, għal darb'oħra f'kamra tan-nar.

F'April 1940, hija pparteċipat fl-attakk fuq id-Danimarka, inkluż li nqabdet fil-baxx.
Is-snin ta’ wara kienu mimlija b’xogħol ta’ restawr u taħriġ kruċieri minn Gdynia, il-Polonja.

Fit-18 ta’ Diċembru, 1944, il-bastiment tal-battalja ħa tliet suċċessi minn bombi tqal tar-RAF f’raid bl-ajru, u għereq fil-qiegħ tal-baċin tal-port.

Fil-25 ta’ Jannar, 1945, Schleswig-Holstein tneħħa mill-inventarju tal-Kriegsmarine, għalkemm xahrejn wara l-irtirar tal-unitajiet tal-Wehrmacht splodew splussivi abbord il-vapur.

Dan naqas milli jwaqqaf lir-Russi jrabbuha fl-1947 u jirmunkawha lejn il-port ta’ Tallinn, fejn inizjalment serviet bħala maħżen.

Fl-aħħarnett, fl-aħħar tas-snin 40, ġiet irmunkata fil-baxx ħdejn il-gżira ta’ Osmussar, biex tintuża bħala mira għall-artillerija Russa u l-forza tal-ajru.

Anke fis-snin sebgħin, il-fdalijiet tal-battalja kienu viżibbli fuq il-wiċċ.
Schleswig-Holstein ma kisbet l-ebda suċċess partikolari, iżda saret is-simbolu tal-bidu tal-iktar kunflitt imdemmi fl-istorja tad-dinja.

Allura meta ġejt offrut il-post ta 'fotografu fuq expedition għal għadsa l-wreck, ma qagħadx lura.

Din l-isfida kienet interessanti mil-lat tekniku, iżda kellha wkoll naħa emozzjonali ħafna għalija bħala Pollakk, konxju sew tad-difiża erojka tal-imbiegħed Pollakk f’Westerplatte.

F'SETTEMBRU li għadda IL-GRUPP TA' ESPERJENZA TAGĦNA ta’ għaddasa, armati bil-burokrazija rilevanti kollha mill-awtoritajiet Estonjani, telqu mill-port ta’ Hel (ħdejn Gdansk fil-Polonja) abbord ex cutter Daniż imdawwar unità tal-għadis imsejjaħ Nitrox ipprovdut minn Globe Diving, u appoġġjat mill-Akkademja tan-Navy.

It-tim tal-għads fuq il-gverta tan-Nitrox, juri l-bandiera tal-Navy Pollakka
It-tim tal-għads fuq il-gverta tan-Nitrox, juri l-bandiera tal-Navy Pollakka

Id-destinazzjoni tagħna, barra l-Estonja, kienet kważi 400 mil bogħod. Konna għażilna Settembru minħabba li t-temp tajjeb u l-viżibilità kienu mbassra (u minħabba li, qrib it-tmiem tal-istaġun tal-għadis Pollakk, iċ-charter kien aktar affordabbli).

Iżda l-Baħar Baltiku huwa imprevedibbli. Maltempata ġiegħlet lill-kaptan, wara 12-il siegħa ta’ ġlied tal-mewġ, lura lejn il-port.

It-tieni tentattiv tagħna mar aħjar, iżda kundizzjonijiet iebsa reġgħu għamlu l-vjaġġ diffiċli ħafna, u jtawluh b'24 siegħa.

Fl-aħħar rajna l-port ċkejken ta 'Dirchami fuq l-orizzont, u l-ekwipaġġ imsawwat mit-temp setgħu nduqu s-sigurtà tal-art. Kellna mument qasir ta’ rilassament qabel ma ngħaddsna.

Nixteħt triqti tul il-bank lejn il-passaġġ, rajt lill-kollegi tiegħi jduru biex jaqbżu fil-baħar. Eventwalment Alek u Marek sparixxew il-baħar, u stajt nagħmel triqti lejn il-passaġġ.

Fil-mument li laqtet l-ilma, ħassejt li l-kurrent jaqbadni u jkaxkarni lejn il-poppa.
Għalhekk ikolli niġġieled l-elementi wkoll - mhux prospett kbir, b'idi mimlija kamera.

Mitru b’metru, tħabtu lejn il-pruwa, ċċaqlaq iż-żewġ idejn tul il-linja sospiża ħdejn il-cutter.

Fejn spiċċat il-linja, bdejt l-inżul tiegħi tul il-katina tal-ankra, iżda l-progress ma kienx aktar faċli mgħaddas - il-kurrent kien qawwi daqs ir-riħ 'l fuq. It-tifrik jinsab f'10m biss, iżda l-jiem li ġejjin ma jkunux faċli.

Fl-aħħarnett, rajt il-qiegħ. Kien lixx u blat, u kien hemm missila rusted fuqha. Kien intriganti, iżda deher ġdid wisq biex ġie minn Schleswig-Holstein. Probabbilment kienet qoxra Russa li ma splodietx.

Qoxra Russa qodma tinsab ħdejn it-tifrik
Qoxra Russa qodma tinsab ħdejn it-tifrik

I tħabtu tul il-linja tal-inżul, iffissat qabel minn Marek u Romek. Frammenti tal-vapur ġiganteski bdew joħorġu mid-dlam.

Huma ma dehrux perikolużi daqs fuq ir-ritratti mill-attakk fuq Westerplatte, iżda bla dubju kien Schleswig-Holstein, naħat imkabbra mill-qxur tal-artillerija Sovjetika u, qabel, mill-bombi Brittaniċi u minjieri Nażisti.

BDEJNA FIS-SEZZJONI TAL-POPA, li tela għoli lejn il-wiċċ. Ftit minn hemm kien hemm il-maħżen tal-munizzjon, fejn qxur ta’ 280mm, mimduda f’ringieli u saffi, kienu nbidlu f’entità waħda minn mijiet ta’ qxur tal-krustaċji – kif kien il-vapur innifsu.

Metall mibrum juri l-qerda tal-gverta f'nofs il-vapur
Metall mibrum juri l-qerda tal-gverta f'nofs il-vapur

Is-sezzjoni tan-nofs, bil-metall mibrum u mqatta’ tagħha, dehret ferm agħar. Xi drabi kien impossibbli li nagħrfu xi ħaġa imma, billi nippenetraw frammenti tal-fdalijiet u skoprew elementi aktar karatteristiċi tal-istruttura tiegħu, bqajna nimxu 'l quddiem.

Kultant wieħed mill-ġuvini kien jitpejjep it-torċa tiegħu, u jsejjaħni biex nirreġistra sejba oħra.

Porthole f'nofs il-vapur
Porthole f'nofs il-vapur

Madankollu, kien biss fit-tieni adsa (u kont wegħdt lili nnifsi solennement li ma nidħolx fl-ilma jekk il-kurrent qawwi jippersisti!) li sibna l-irkaptu enormi li kien ifforma l-bażi tat-turret tal-artillerija tal-pruwa, biż-żewġt tiegħu. Xkubetti 280mm.

Munizzjon ta '280mm maħżun fis-sezzjoni tal-poppa
Munizzjon ta '280mm maħżun fis-sezzjoni tal-poppa

Kienet ħasra li l- xkubetti ma setgħux jinstabu, iżda l-veduta kienet impressjonanti. Romek u Marek bdew ikejlu t-turret u stajt, b’diffikultà minħabba l-kurrent, nieħu ritratti.

Komplejna ’l quddiem, għaddejna minn fuq il-gverta tal-injam, twavel li għadhom f’kundizzjoni tajba b’mod sorprendenti, u xi kejbils tal-elettriku biex nilħqu pajp li asssumina li kien il-lembut. Kien tassew hekk? Ħadd minna ma kellu s-saħħa biex jagħmel aktar kejl.

Minflok, inħallu l-kurrent iġorrna lejn il-pruwa biex infittxu waħda mill-ankri. Stiva li nstabet minn Radek uriet li fiha l-katina enormi tal-ankra, għalkemm l-ankra kienet nieqsa.

Id-diżappunt tagħna naqas minn sejbiet oħra fit-triq lura - għajnejn barrin (simili għal għajn mejta), u framment ta 'telegrafu ta' magna. It-tifrik kien mimli b’ħafna elementi żgħar imma interessanti bħal dawn.

Għaddejna l-lejla ta’ wara fil-port ta’ Dirchami, inbiddlu n-noti.

Stampa aktar dettaljata tat-tifrik ħadet forma hekk kif poġġejna elementi identifikati fuq l-immaġini tal-ħoss. Bl-użu tar-ritratti, nistgħu nistabbilixxu b'ċerta preċiżjoni dak li kien jinsab fejn.

Fl-aħħarnett, qsari bis-soppa magħmula mid-dqiq tas-segala iffermentat flimkien ma 'chops tal-majjal u patata dehru fuq il-mejda tal-mess. Il-pjanijiet ta 'Schleswig-Holstein sparixxew f'sekondi, u d-diskussjoni ċediet għat-tinkle tal-pożati.

Ffurmaw pjanijiet għall-għaddasa li jmiss tagħna. Kellna kejl aktar dettaljat tat-turret tal-kanun tal-pruwa, ħarsa oħra lejn id-dlam tal-maħżen tal-munizzjon u ħarsa lejn l-intern tat-tifrik fin-nofs is-sezzjoni.

Qassamna l-kompiti. Barra kien kiesaħ qawwi u s-sħab skur u baxx jawgura ħażin għall-ġurnata impenjattiva li ġejja.

Inżilt it-taraġ dojoq u għafast ġo sodda. Elementi tal-massa enormi u meqruda ta’ l-azzar li kienet ħalliet impronta daqshekk kbira fuq id-drapp ta’ l-istorja baqgħu stampati quddiem għajnejja hekk kif niżel torqod.

L-ADSA LI JMISS kien jeħtieġ sforz daqs l-aħħar, għaliex, għalkemm stajna nimxu b’aktar kunfidenza fuq it-tifrik issa li fhimna aħjar it-tqassim tiegħu, il-kurrent deher jekk xejn żdied.

Bdejt bl-elementi indikati lili mill-guys il-ġurnata ta 'qabel - l-istrutturi tal-gradilja enormi fil-poppa, il-gverta t'isfel fit-taqsima tan-nofs, ix-xaftijiet tal-iskrun u l-bqija.

Ħafna elementi baqgħu misteru; identifikazzjoni tkun teħtieġ kejl dettaljat ħafna u lottijiet ta 'xogħol li jinvolvi l-pjanijiet ta' kostruzzjoni tal-battalja. Ħu t-trijangolu enormi b'fetħa fin-nofs, li tinsab fit-taqsima tan-nofs fuq il-bord tal-port. X'kienet? X'kien l-iskop tagħha? Mistoqsijiet bħal dawn immultiplikaw maż-żmien.

Konna ġbarna dokumentazzjoni. Issa konna nieħdu ritratti, niffilmjaw u nkejlu. Iż-żmien għall-kategorizzazzjoni tad-dejta jiġi aktar tard.

Eżatt qabel ma rritornajt fil-wiċċ, ħadt l-aħħar ritratti u kienu simboliċi – bandiera Pollakka bajda u ħamra tbatti fil-kurrent fuq il-fdalijiet tal-aggressur Nażista.

Ejjew INŻOMMU F 'IMMISS!

Ikseb ġabra ta' kull ġimgħa tal-aħbarijiet u l-artikoli kollha ta' Divernet Scuba Maskra
Aħna ma spam! Aqra tagħna regoli tal-privatezza għal aktar info.
Abbona
Notifika ta '
mistieden

0 kummenti
Feedbacks Inline
Ara l-kummenti kollha

Qabbad Magħna

0
Nħobb il-ħsibijiet tiegħek, jekk jogħġbok ikkummenta.x