Cousteau fuq film

arkivju – ReviewsCousteau fuq film

Lambert Wilson, li jinterpreta lil Jacques-Yves Cousteau fl-Odissea li ġejja, jitkellem dwar kif isir dan il-film drammatiku dwar il-parrinu kontroversjali tal-iskuba-diving.

Qabel ma ġejt avviċinat biex tilgħab lil Jacques-Yves Cousteau, x'taf dwar ir-raġel u ħajtu?

L-istorja tiegħu ħaditni lura għat-tfulija. Cousteau kien preżenti ħafna, kif ukoll il-membri tal-ekwipaġġ tiegħu. F'dak iż-żmien kien hemm ftit stazzjonijiet tat-televiżjoni fi Franza, għalhekk min deher fuq it-televiżjoni sar suġġett ta' konversazzjoni ovvju għal kulħadd.
Minħabba l-mużika erojka tad-dokumentarji u l-immaġini inkredibbli li wrew, l-avventuri tal-Kaptan Cousteau kienu ħolma għat-tfal tal-età tiegħi.
U minkejja li kien hemm il-klieb il-baħar, pereżempju, qatt ma deher tassew perikoluż, biss pjaċevoli, eċċitanti, kważi qisu għaddej btala!
Hija tassew ħaġa ġenerazzjonali. Dan l-aħħar fl-Italja ltqajt ma’ sajjieda li qaluli li kienu jilagħbu biex ikunu Cousteau jew Falco bħalma kont jien, meta kienu tfal f’Portofino qrib Genova.
Meta għedtilhom li kont qed nagħmel Il-Odyssey, kienet xi ħaġa importanti ħafna għalihom.

Dan ikkontribwixxa għad-deċiżjoni tiegħek li taċċetta l-parti?

Niftakar il-mument li l-aġent tiegħi ċempilli biex nitkellem dwar il-film. Kont f’Londra wieqaf barra teatru, u ma ħsibtx għal sekonda!
L-angolu tal-film ma kienx dak li kont qed nistenna. Kont smajt li kienet se tkun xi tip ta’ biopic ta’ Cousteau, minn żgħożitu sal-mewt tiegħu.
Jérôme Salle (id-direttur) kien diġà ħadem ħafna fuq l-istorja u kien induna li li ssib attur fiżikament kapaċi jinterpreta l-karattru fuq perjodu ta’ 60 sena jkun ikkumplikat u jiswa aktar. Naħseb ukoll li kien ikun ftit tedjanti.
L-idea li l-istorja tikkonċentra fuq ir-relazzjoni bejn Cousteau u ż-żewġ uliedu, Philippe u Jean-Michel, kienet l-għażla t-tajba.
Ovvjament kien ifisser li jaqbeż ċerti suġġetti fundamentali, bħall-invenzjoni tiegħu tal-aqua pulmun fl-1940s, li jippermetti lill-għaddasa jieħdu n-nifs taħt l-ilma, jew il-ħolqien tal-ewwel films tiegħu, li wasslu għat-trijonf ta’ Id-Dinja Siekta f’Cannes fl-1956, jew l-aħħar parti ta’ ħajtu wara l-mewt ta’ Philippe, li kienet importanti ħafna f’termini ekoloġiċi.
Għalkemm kont frustrat biex nibda, ngħid lili nnifsi egoistament li kien qed ineħħi l-possibilitajiet tar-reċtar, ma ħsibtx hekk meta rajt il-film.
L-essenza stess ta’ Jacques-Yves Cousteau tista’ tinstab fi Il-Odyssey, bid-difetti kollha tiegħu, il-kwalitajiet tiegħu, il-kontradizzjonijiet tiegħu u r-relazzjoni tiegħu mal-familja tiegħu.

Kif ippreparajt għar-rwol?

Qsamt ftit karatteristiċi fiżiċi ma 'Cousteau, imnieħer tall u gangly, tal-istess forma. Għal dan it-tip ta’ eżerċizzju, id-diretturi u l-atturi jridu jifhmu malajr ħafna li dak li qed nagħtu lill-pubbliku huwa sensazzjoni, leqqa ta’ karattru, mhux imitazzjoni.
Forsi nidher pjuttost lil Cousteau, imma nittama li tintlaħaq xi tip ta’ verità u sinċerità u, b’mod partikolari, nittama li dawk li kienu jafuh ikunu konvinti.
Ma 'Cousteau, il-volum kbir ta' materjal eżistenti huwa kważi kbira! L-ewwelnett hemm id-dokumentarji kollha tiegħu, li fihom jidher. Imbagħad hemm ħafna kotba, partikolarment il-volum kbir ta 'Franck Machu A Filmmaker Imsejjaħ Cousteau, li għandha l-vantaġġ li tkun bijografija li tidher permezz tal-films tiegħu.
L-istorja tibda bl-ewwel films tiegħu iswed u abjad, imbagħad toqrob Id-Dinja Siekta kif ukoll l-episodji kollha tal-programmi televiżivi. Dak kollu li ffilmja Cousteau huwa elenkat u mħallat ma’ elementi dwar ħajtu. Huwa enthralling.
Qrajt ukoll il-ktieb tiegħu stess Cousteau, Testment Tiegħi: Bniedem, Qarnit u Orkidea, speċi ta’ manifest ekoloġiku kbir. U hemm ktieb bl-Ingliż tajjeb ħafna msejjaħ The Sea King ta’ Brad Matsen, li huwa estremament oġġettiv.
Għal sena sħiħa qabel l-iffilmjar, jien litteralment ħajt xi ħaġa dwar Cousteau biex nitma l-ispirazzjoni tiegħi.
Ix-xogħol fuq il-kostumi u l-make-up inkiseb billi jaraw l-immaġini għal darb'oħra. Jérôme Salle ġabni nisma’ r-reġistrazzjonijiet tal-vuċi ta’ Cousteau, imma ċeda mill-idea li nipprova nimitaha, u kkonċentrat iktar fuq ir-ritmu tad-diskors tiegħu.
Il-qbid u r-riproduzzjoni tal-firxa vokali kien ikun ifisser wisq ħin u xogħol, bir-riskju li jintilfu wħud mill-aspetti l-aktar importanti ta’ Cousteau: taħlita ta’ kariżma, egoċentriċità ħarxa iżda wkoll ħila inkredibbli li twassal l-enerġija u l-idea ta’ libertà biex oħrajn.
Kien karattru dgħajjef f’termini ta’ dispjaċir għall-kunflitt u l-mod kif ħarab mit-tensjonijiet tal-familja jew professjonali, iżda wieħed li jista’ jikkonvinċik biex issegwih sal-aħħar tad-dinja jew biex toħroġ il-ktieb taċ-ċekkijiet tiegħek biex tiffinanzja l-proġetti tiegħu!

Kien ukoll raġel li bena l-ħolma tiegħu ma’ Simone, l-ewwel mara tiegħu.

Iva, magħha u mingħajrha fl-istess ħin - wieħed mill-paradossi li jagħmluh interessanti. Din l-għażla egoista tal-libertà saret minnhom it-tnejn.
Tgħid xi ħadd jew dak kollu li nafu dwarhom, Simone u Jacques-Yves kienu koppja u għażlu din il-ħajja inkredibbli li jivvjaġġaw mad-dinja. Tiżvela ħafna dwarhom.
L-ewwel nett jimponu dan l-istil ta’ ħajja fuq uliedhom, li jsegwuhom mill-aħjar li jistgħu, jitgħallmu jaqraw biss ta’ tmien snin, jgħixu bħal salvaġġi żgħar.
Meta l-ġenituri riedu jivvjaġġaw aktar 'il bogħod, is-subien intbagħtu l-boarding school. Simone għażlet din il-ħajja eċċentrika u, wara, baqgħet waħedha abbord il-Calipso mal-ekwipaġġ.
Qatt ma kont verament għamilt qsim xieraq tal-baħar - prinċipalment kont baħħru ħdejn il-kosta. Għall-film, morna l-Antartiku, u permezz tal-Passaġġ Drake, wieħed mill-aktar ibħra perikolużi fid-dinja. Fhimt hemm u mbagħad – l-eċitament li nkun fuq il-baħar, mingħajr l-iċken ftit art fil-vista, il-libertà totali – ħassejtha f’ġismi.
L-għaddasa ta’ Cousteau, pereżempju François Sarano, qalulna li fi tmiem spedizzjoni waħda waqfu f’port f’nofs maltempata ‘l barra mill-kosta ta’ New Zealand. Huma taw lilhom infushom ħin biżżejjed biex jimlew il-fjuwil u jerġgħu jaħżnu l-provvisti tal-ikel, u mbagħad il-Calipso reġa’ reġa’ intefa f’nofs il-maltemp. La Jacques-Yves u lanqas Simone ma riedu jibqgħu fil-port.
Naħseb li fil-fond, it-tnejn kienu qed jaħarbu mill-bqija tal-umanità, minkejja li qatta’ parti minn ħajtu sejjer l-Istati Uniti biex isib flus biex jiffinanzja din it-titjira.

Kif irnexxielek tikseb fiżika bħal ta’ Cousteau?

Kien kemmxejn ta’ falliment għalija.
Naħseb li attur Amerikan (Matthew McConaughey, pereżempju) x’aktarx kien imbotta d-dgħajsa ‘l barra aktar. Il-ħaġa diffiċli ma’ Cousteau kienet li kelli nkun irqaq ħafna, iżda fl-istess ħin, kelli nagħmel affarijiet fiżiċi ħafna bħall-għadis. Il-problema hija li, taħt ċertu piż, int dgħajjef.
Kelli ngħum taħt l-ilma billi nġorr dawn iċ-ċilindri tqal ħafna, b'14-il siegħa ta' filming, għalhekk kelli bżonn li jkolli biżżejjed enerġija. Tlift 10kg pjuttost malajr, mingħajr ma lbejt aktar waqt il-filming. Fil-fatt Jérôme għamel sorveljanza permanenti tal-ikliet tiegħi għax ħaseb li kont goff wisq!
Nagħmel piż regolari -taħriġ u ġismi suppost kien bħal ta’ bugħaddas, aktar dgħif milli muskolari.
Minn mindu kont żgħir, malli nidħol f’xi pixxina, f’għadira jew fil-baħar, inqatta’ ħini taħt l-ilma. Saħansitra kont mort fil-fond sa 3 jew 4m billi nħarġet. Imma ħadd qatt ma qalli li kull ma kelli nagħmel kien li npoġġi fuq xi ċilindri tal-arja sabiex nieħu n-nifs u nkun l-aktar ferħana fost l-irġiel!
Għal The Odyssey kelli nitgħallem professjonalment, ovvjament. Kellna jkollna ċertifikazzjoni ta’ bugħaddas rikreattiv iżda wkoll ta’ bugħaddas kummerċjali għax konna noqogħdu għax-xogħol. Dan kien ifisser eżami mediku estremament bir-reqqa u eżami ta 'l-għadis ta' erbat ijiem, li huwa dak li l-għaddasa ta 'rigs taż-żejt iridu jieħdu. Jien kburi ħafna b’dik il-kwalifika.
L-unika problema ġiet waqt l-ewwel lezzjoni tagħna (ma’ Pierre Niney, li jinterpreta lil Philippe, id-direttur u l-assistent tiegħu). Konna fil-port industrijali ta’ Marsilja, f’ilma estremament maħmuġ. Ma stajniex naraw tagħna għalliem, li kien biss metru bogħod, u konna wieqfa fit-tajn, ħama u żejt.
Kellna nagħmlu eżerċizzji fejn kellna nneħħu l-maskri tagħna taħt l-ilma, u immedjatament ħadt infezzjoni fl-għajnejn. Orribbli!
Fortunatament, għall-jiem ta’ wara morna nodfu l-gżejjer fil-qrib u stajna nieħu pjaċir ftit fl-istess ħin. Nixtieq nirrikonoxxi lill-ġuvini meraviljużi li ħarrġuna, b'mod partikolari Philippe Le Meuner, kollha kemm huma oerhört kalmi, effiċjenti u ġentili.
L-għadis kien rivelazzjoni għalija. I marru muntanji-climb għal Ħames Jiem Sajf Wieħed, kellha titħarreġ bħala ġellied għal films oħra, u kont qed nirkib iż-żwiemel regolarment sa minn meta kont żgħir. Imma bl-għadis, iltqajt ma’ nies kompletament differenti.
Dawn huma kollha paċifiċi, kalmi li jħobbu n-natura, iserrħu rashom fil-pront tagħhom biex jgħinu lill-buddy tal-għadis tagħhom.
Dawn il-professjonisti ma kinux magħna lkoll matul il-filming, iżda l-preżenza tagħhom fil-bidu, fil-Kroazja, bix-xemx, l-ilma sħun u x-xenarju mill-isbaħ, għenet lill-ekwipaġġ kollu - atturi u tekniċi - biex jifformaw rabta mill-qrib.
Il-Kroazja kienet tintuża biex turi r-Riviera Franċiża fl-1940 u l-50ijiet, tip ta’ ġenna mitlufa qabel il-wasla tal-konkrit – hija parti mill-Mediterran li ġiet ippreservata, u hija kemmxejn antikwata. Kollox kellu sens stramb iżda charming ta’ vjaġġar lura fiż-żmien.
Imbagħad morna l-Afrika t'Isfel, iżda dan huwa kompletament differenti: Cape Town hija bħal studio enormi fejn nistgħu nirrekrejaw xeni f'Pariġi, NY jew Marsilja.

Kif tiddefinixxi l-film?

L-Odissea żgur mhix ħaġografija tal-Kaptan Cousteau. Dan juri li l-industrija taż-żejt iffinanzjat ix-xogħol bikri tiegħu, u li qabel dwar kompromessi mal-istazzjonijiet tat-TV tal-Istati Uniti sabiex jiffinanzjaw il-films tiegħu, li r-relazzjoni tiegħu mal-annimali selvaġġi varjat u li l-kuxjenza ekoloġika reali tiegħu tqajmet ħafna aktar tard. Dan jista’ jissorprenda lill-udjenza, li għandha immaġni differenti ħafna ta’ Cousteau.
Hemm żewġ modi possibbli kif tħares lejn ir-raġel. L-ewwel hija tammirazzjoni imma bażika - personalità maħbuba imma waħda li ma nafux verament.
It-tieni mod jissorprendi u jdejjaqni. Fost ċerta sezzjoni ta 'tipi intellettwali suppost aktar konxji, hemm tip ta' xewqa li teqred l-ikona.
Pereżempju, xi nies jinsistu li jassoċjaw lil Cousteau mal-antisemitiżmu miftuħ ta’ ħuh, Pierre-Antoine, li kiteb xi affarijiet tal-biża’. Dawn in-nies huma kompletament żinformati.
F’termini ta’ ekoloġija, huwa rrikonoxxa l-iżbalji tiegħu billi mar ferm ferm fid-direzzjoni opposta, u rnexxielu jikseb moratorju biex jipproteġi l-Antartiku għall-50 sena li ġejjin.
Kien wieħed mill-ewwel nies li qabbad il-qniepen tal-allarm li n-nies kollha infurmati tajjeb jisimgħu jdoqqu llum.
Meta għamel The Silent World, ma kellux idea ta’ kemm l-oċean kien fil-periklu, iżda fil-bidu tas-snin 60, Cousteau kien dak li ġab ix-xjentisti fl-Istitut Oċeanografiku ta’ Monaco biex jaqblu li ma jidfnux skart nukleari. fil-qiegħ tal-oċean.
Huwa eroj veru tal-umanità li l-messaġġ tiegħu prattikament għadu ma semgħetx. L-affarijiet kollha li qed jgħidu l-organizzazzjonijiet internazzjonali dwar l-industrijalizzazzjoni, is-sajd żejjed, it-tisħin globali - Cousteau kien l-ewwel li tkellem dwar dawn l-affarijiet.
Mela li tpoġġih fuq ġuri minħabba n-nuqqas ta’ għarfien ambjentali tiegħu huwa stupidu u bla bażi, u li nitkellem dwaru permezz ta’ dan il-film huwa mod kif inpoġġi lura l-messaġġ tiegħu fil-qalba tad-dibattitu.
Iżda dan ma jżommx lill-film milli juri lil Cousteau minn kull angolu.

Kien bniedem biss, allura?

Iva, assolutament. Żgur li kellu d-difetti tiegħu. Fil-ħajja privata tiegħu kien womaniser, li kellu relazzjonijiet ma 'ħafna nisa waqt il-vjaġġi tiegħu.
Il-parti li nsib inqas faċli biex niskuża hija r-relazzjoni tiegħu ma’ wliedu – sibt xebh mal-mod kif missieri kien miegħi. It-tnejn kienu rġiel li kapaċi jaqsmu miegħek l-eċċitament u l-valur kollu tax-xogħol tagħhom, iżda fl-istess ħin abbandunawk billi kważi qatt ma kienu miegħek u, b’mod partikolari, kienu jobogħdu l-fatt li int dħalt fit-territorju tagħhom billi ssir rivali. .
Cousteau kellu tip ta’ mħabba paterna passjonata għal Philippe, iżda esprimaha billi wera ħruxija kbira. Iħobbu, imma jrid ukoll jikkastigah għat-talent tiegħu.
Xi xeni kienu pjuttost taqlib għalija. Qed naħseb f’dik fejn missier u iben jiltaqgħu f’ristorant f’Los Angeles. Fil-vuċi ta 'Philippe smajt it-tip ta' rekriminazzjonijiet li stajt nagħmel lil missieri stess. Madankollu jien kont il-wieħed li kien qed jinkorpora l-affarijiet stess li ddejjaqni!
Dwar l-opportuniżmu finanzjarju ta’ Cousteau, irrid nammetti li nifhem hekk. Huwa kellu bżonn ħafna flus biex jgħix din il-ħolma li bbenefikat tant nies.
Huwa fehem malajr ħafna li kien l-aktar cog importanti u viżibbli fil-makkinarju tal-midja. Din is-saga kellha bżonn eroj u poġġa lilu nnifsu fiċ-ċentru – aktarx permezz tan-narċisiżmu, huwa minnu, iżda wkoll li kien jaf li n-nies kellhom bżonn punt ta’ referenza biex dan kollu jkun vijabbli.
Meta mar l-Amerika biex jinnegozja l-miljuni mal-kumpaniji tat-TV, kien minħabba li l-industrija taż-żejt kienet qatgħetlu l-finanzi. Naħseb li din hija storja kbira, għax dak kien meta bdiet avventura ġdida li poġġietu lura fiċ-ċentru tal-okkupazzjoni vera tiegħu.
Cousteau kien aktar minn sempliċi esploratur taħt l-ilma, kien produttur tal-films, u minn dak iż-żmien 'il quddiem ikkonċentra fuq il- fotografija, bena l-kameras tiegħu stess, ivvinta l-affarijiet. Louis Malle stess qal li kien tgħallem ammont kbir jaħdem ma' Cousteau.

Meta titkellem dwar il-produtturi tal-films, kif tiddeskrivi lil Jérôme Salle?

Jérôme huwa Kamaleonti reali, grazzi għall-intelliġenza tiegħu. Huwa intellettwali, li miegħu tista’ titkellem dwar il-filosofija għal sigħat jew tiddiskuti teoriji dwar karattru, iżda huwa wkoll bniedem ta’ azzjoni, li jieħu d-deċiżjonijiet, mexxej tal-grupp.
Il-Jérôme li ltqajt magħhom fil-bidu fuq tazza tè biex niddiskuti l-proġett kien l-essenza tas-sottilità. Meta morna nitħarrġu bħala għaddasa, skoprejt li hu kien dejjem lest li jieħu sfida.
Waqt il-filming, Jérôme kien dejjem l-ewwel li jilbes il-wetsuit tiegħu, anke meta ma kienx assolutament meħtieġ għalih li jogħdos. Huwa wkoll produttur tal-films, u ma tantx hemm nies li kapaċi, minn naħa waħda, jiffilmjaw xeni psikoloġikament intimi ħafna bejn żewġ karattri, u min-naħa l-oħra, li jniedu lilhom infushom fi ħwejjeġ fuq skala kbira bl-ajruplani, jew irġiel taħt l-ilma mdawra bil-klieb il-baħar.
Huwa dejjem jibqa' kompletament bla tfixkil - fil-fatt iħobbha.

U Pierre Niney, li jinterpreta lil iben Philippe?

Bħali nnifsi, Pierre kien qed jilgħab karattru li ried jiżviluppa fit-tul u jiddefendi. Nammirah bħala attur ħafna - għandu finezza u intelliġenza inkredibbli. Huwa avventuru veloċi, umoristiku u sensittiv.
Kien kommoventi ħafna li nsib ruħi f’relazzjoni kważi paterna ma’ attur li jixbah ħafna kif kont fl-istess età ta’ 25 sena.
Pierre huwa esiġenti ħafna miegħu nnifsu, u f'dan il-każ, ried joħloq persuna reali, biex jagħmel lil Philippe eroj. Ħadem fuq il-fiżiku tiegħu wkoll, u kien bugħaddas intrepid. I kien kważi jealous minnu. Kien film dwar Cousteau, wara kollox, u kien hu li beda jgħum mal-iljuni tal-baħar u l-klieb il-baħar!

Simone Cousteau, interpretata minn Audrey Tautou, tista’ tkun karattru ġdid għall-udjenzi.

Meta rajna l-film u d-dwal telgħu fl-awditorju, dawwart lejn Audrey mill-ewwel u għidt biss: “Niżgħu l-kpiepel għalik.” Hija straordinarja fir-rwol – tirnexxilu toħloq il-karattru ta’ Simone b’mod sottili ħafna u uniku.
Audrey kienet taf tieħu ispirazzjoni mill-veru Simone, minkejja li ftit li xejn jeżistu kotba jew dokumenti dwarha. Kienet bint tal-ammiral, allura tifla tal-baħar, tifla tal-klassi tan-nofs li għażlet li tħalli s-soċjetà.
Simone esperjenzat ukoll wġigħ fiż-żwieġ tagħha, u biex tgerrab lil Cousteau iddeċidiet li tibqa’ abbord il-Calipso, li tmexxi d-dgħajsa, bħala l-kap tal-ekwipaġġ.
Dawk l-irġiel kollha verament irrispettawha - għal dawk li għadhom ħajjin, hija ma tintmissx.
Audrey kienet taf kif tpinġi l-evoluzzjoni psikoloġika ta’ Simone: tgħaddi mill-film li ssir dejjem aktar morra, iżda tibqa’ tenera, grazzjuża. Ħabbejt il-prestazzjoni tagħha!
U hija waħda minn dawk l-attriċi li kapaċi tgħaddi minn sbuħija kbira għal xi ħaġa awtodistruttiva. Simone Cousteau kienet mara intelliġenti ħafna, li kienet dejjem attenta ħafna għal dak li kien qed jiġri madwarha, iżda kapaċi wkoll tobusija. Naħseb li Audrey għandha xi ħaġa qrib ħafna ta' dan.

Int ħdimt għal 40 sena ma’ xi diretturi mill-aqwa – xi tfisser għalik The Odyssey?

L-Odissea ma kienx xi film antik – ilkoll nersqu lejn l-istorja, din il-familja, din l-avventura, mill-viċin.
Naturalment konna qed indoqqu karattri, imma karattri konna nafu, jew wara li ltqajna man-nies li kienu jafuhom. Għalija kien hemm fattur tal-qofol f’dan kollu.
Fl-aħħar tal-film, nibki bil-mewt ta’ ibni, Philippe, ma’ ibni l-ieħor Jean-Michel, bilqiegħda fuq bank li jħares lejn l-oċean. Franchement, f’dak il-mument, kont qed nibki għal Philippe.
Ma kellix bżonn naħseb fil-maħbubin tiegħi, li hija teknika li l-atturi jużaw biex jibku fuq l-iskrin. Din l-istorja kienet saret tiegħi. In-niket tiegħi kien in-niket ta’ Cousteau għal ibnu. Dan qatt ma kien ġara lili qabel.
Huwa rari ħafna li jkollok iċ-ċans li tilgħab karattru fuq perjodu daqshekk twil ta 'ħajtu, bejn l-etajiet ta' 37 u 70. L-artistiku kollu tal-make-up minn Rick Findlater biex jinkiseb dan kien eċċezzjonali.
Għalija, The Odyssey kienet kisba kbira. Huwa t-tip ta’ film li ħlomt li nagħmel meta skoprejt iċ-ċinema għall-ewwel darba: fuq skala kbira, epika.
U jien konvint li l-aktar affarijiet prezzjużi fil-ħajja, aktar minn kisbiet personali, huma l-ivvjaġġar u l-laqgħat. I kien partikolarment mħassra f'dak ir-rigward.

Lambert Wilson, 58, bħala Jacques Cousteau. L-attur twieled Pariġi u huwa nofsu Franċiż, nofshom Irlandiż. L-ewwel film tiegħu kien Five Days One Summer fl-1981 u għamel ħafna films ma’ diretturi Franċiżi kif ukoll films bil-lingwa Ingliża fosthom Matrix Reloaded, Matrix Revolutions u Catwoman.

L-Odyssey toħroġ fis-swali taċ-ċinema tar-Renju Unit fit-28 ta’ Lulju 2017

Deher f'DIVER Ġunju 2017

Nintroduċu l- * ĠODDA * Air Integrated Shearwater Peregrine TX Dive Computer Unboxing Review #scuba #shearwater #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-computers https://shearwater. com Sir fan: https://www.scubadivermag.com/join Xiri ta' Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------- ------------------------------------------------- ----------------- WEBSITE TAGĦNA Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Scuba Gear Reviews Website: https:// www.divernet.com ➡️ Aħbarijiet ta' l-Iscuba, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Websajt għar-Rapporti ta' l-Ivvjaġġar: https://www.godivingshow.com ➡️ L-Unika Dive Show fir-Renju Unit Websajt: https://www.rorkmedia.com ➡️ Għal reklamar fil-marki tagħna --------------------------------------------- ------------------------------------- SEGWINA FUQ IL-MEDIA SOĊJALI FACEBOOK: https://www .facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Aħna msieħba ma' https://www.scuba.com u https://www.mikesdivestore .com għall-irkaptu essenzjali kollu tiegħek. Ikkunsidra li tuża l-link tal-affiljat hawn fuq biex tappoġġja l-kanal. 00:00 Introduzzjoni 04:37 Peregrine TX Unboxing 07:25 Peregrine TX Hands On 19:53 Peregrine TX Reviżjoni 23:57 Ħin Ad 24:59 Ara Ya!

Nintroduċu l-*ĠDID* Air Integrated Shearwater Peregrine TX Dive Computer Unboxing Review #scuba #shearwater

#scuba #scubadiving #scubadiver
LINKS
Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-computers

https://shearwater.com

Issir fan: https://www.scubadivermag.com/join
Xiri ta' Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
WEBSITE TAGĦNA

Websajt: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Reviżjonijiet tal-Irkaptu tal-Iscuba
Websajt: https://www.divernet.com ➡️ Aħbarijiet dwar Scuba, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Rapporti tal-Ivvjaġġar
Websajt: https://www.godivingshow.com ➡️ L-unika Dive Show fir-Renju Unit
Websajt: https://www.rorkmedia.com ➡️ Għal reklamar fi ħdan il-marki tagħna
-------------------------------------------------- ---------------------------------
SEGWITNA FUQ IL-MEDJA SOĊJALI

FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Aħna nissieħbu ma' https://www.scuba.com u https://www.mikesdivestore.com għall-affarijiet essenzjali kollha tal-irkaptu tiegħek. Ikkunsidra li tuża l-link tal-affiljat hawn fuq biex tappoġġja l-kanal.
00: 00 Introduzzjoni
04:37 Peregrine TX Unboxing
07:25 Peregrine TX Hands On
19:53 Reviżjoni Peregrine TX
23:57 Ħin tar-Reklami
24:59 Ara Ya!

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5BNTZDRUVBRkUwRDU3N0FF

Shearwater Peregrine TX Dive Computer Unboxing Review #scuba #shearwater

Scuba.com Affiljat Link: https://imp.i302817.net/AWm4d7 #scuba #scubadiving #scubadiver Issir fan: https://www.scubadivermag.com/join Xiri ta' Gear: https://www.scubadivermag.com /affiljat/irkaptu-dive -------------------------------------------- --------------------------------------- WEBSITE TAGĦNA Website: https://www.scubadivermag .com ➡️ Scuba Diving, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Websajt tar-Reviżjoni tal-Irkaptu tal-Iscuba: https://www.divernet.com ➡️ Aħbarijiet tal-Iscuba, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Websajt għar-Rapporti tal-Ivvjaġġar: https://www.godivingshow. com ➡️ The Only Dive Show fir-Renju Unit Websajt: https://www.rorkmedia.com ➡️ Għar-reklamar fi ħdan il-marki tagħna ------------------------ ------------------------------------------------- ---------- SEGWINA FUQ IL-MEDIA SOĊJALI FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com /scubadivermagazine Aħna sħabna ma' https://www.scuba.com u https://www.mikesdivestore.com għall-affarijiet essenzjali kollha tal-irkaptu tiegħek. Ikkunsidra li tuża l-link tal-affiljat hawn fuq biex tappoġġja l-kanal. 00:00 Introduzzjoni 00:52 Ħin tar-Reklami 01:51 Metodi tas-Sinjali 04:07 Sinjali Bażiċi tal-Idejn 09:56 Sinjali tal-Idejn tan-Numru tal-Iscuba 11:09 Sinjali tal-Idejn għall-Oġġetti 14:14 Sinjali tal-passaġġi tal-arja 16:16 Sinjali tal-idejn tal-wiċċ

Link Affiljat Scuba.com:
https://imp.i302817.net/AWm4d7

#scuba #scubadiving #scubadiver

Issir fan: https://www.scubadivermag.com/join
Xiri ta' Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
WEBSITE TAGĦNA

Websajt: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Reviżjonijiet tal-Irkaptu tal-Iscuba
Websajt: https://www.divernet.com ➡️ Aħbarijiet dwar Scuba, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Rapporti tal-Ivvjaġġar
Websajt: https://www.godivingshow.com ➡️ L-unika Dive Show fir-Renju Unit
Websajt: https://www.rorkmedia.com ➡️ Għal reklamar fi ħdan il-marki tagħna
-------------------------------------------------- ---------------------------------
SEGWITNA FUQ IL-MEDJA SOĊJALI

FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Aħna nissieħbu ma' https://www.scuba.com u https://www.mikesdivestore.com għall-affarijiet essenzjali kollha tal-irkaptu tiegħek. Ikkunsidra li tuża l-link tal-affiljat hawn fuq biex tappoġġja l-kanal.
00: 00 Introduzzjoni
00:52 Ħin tar-Reklami
01:51 Metodi tas-Sinjali
04:07 Sinjali Bażiċi tal-Idejn
09:56 Sinjali bl-idejn tan-Numru tal-Iscuba
11:09 Sinjali bl-idejn għall-affarijiet
14:14 Sinjali Airway
16:16 Sinjali tal-Idejn tal-wiċċ

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzE1QTJBMEI3NjI4Rjk5

Scuba Essential Hand Signals #scuba #signal

@dekkerlundquist5938 #ASKMARK Hello Mark, waqt li kont qed ngħaddi dan l-aħħar tkellimt ma' bugħaddas b'esperjenza li kien qed jogħdos ma' tewmin iżda ma kellu l-ebda manifold fuqhom, jiġifieri kull ċilindru kellu l-ewwel stadju bi primarju u SPG. Ċilindru wieħed kellu l-inflator ta 'pressjoni baxxa għall-BC tiegħu. X'inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta 'setup ta' manifold versus tewmin indipendenti? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Issir fan: https://www.scubadivermag.com/join Gear Purchases: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- ------------------------------------------------- ----------------------- WEBSITE TAGĦNA Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Reviżjonijiet tal-Irkaptu tal-Iscuba Websajt: https://www.divernet.com ➡️ Aħbarijiet tal-Iscuba, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Websajt għar-Rapporti tal-Ivvjaġġar: https://www.godivingshow.com ➡️ L-Uniku Show tal-Għasa fir-Renju Unit Websajt: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Għal reklamar fi ħdan il-marki tagħna --------------------------------------- ------------------------------------------- SEGWINA FUQ IL-FACEBOOK TAL-MEDIA SOĊJALI : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Aħna msieħba ma' https://www.scuba.com u https ://www.mikesdivestore.com għall-irkaptu essenzjali kollu tiegħek. Ikkunsidra li tuża l-link tal-affiljat hawn fuq biex tappoġġja l-kanal. 00:00 Introduzzjoni 00:40 X'inhu l-punt ta' tewmin indipendenti? 01:06 Tweġiba

@dekkerlundquist5938
#ASKMARK Hello Mark, waqt li kont qed jogħdos dan l-aħħar tkellimt ma' għaddas b'esperjenza li kien qed jogħdos ma' tewmin iżda ma kellu l-ebda manifold fuqhom, jiġifieri kull ċilindru kellu l-ewwel stadju bi primarju u SPG. Ċilindru wieħed kellu l-inflator ta 'pressjoni baxxa għall-BC tiegħu. X'inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta 'setup ta' manifold versus tewmin indipendenti?

#scuba #scubadiving #scubadiver
LINKS

Issir fan: https://www.scubadivermag.com/join
Xiri ta' Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
WEBSITE TAGĦNA

Websajt: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Reviżjonijiet tal-Irkaptu tal-Iscuba
Websajt: https://www.divernet.com ➡️ Aħbarijiet dwar Scuba, Fotografija taħt l-ilma, Ħjiel u Pariri, Rapporti tal-Ivvjaġġar
Websajt: https://www.godivingshow.com ➡️ L-unika Dive Show fir-Renju Unit
Websajt: https://www.rorkmedia.com ➡️ Għal reklamar fi ħdan il-marki tagħna
-------------------------------------------------- ---------------------------------
SEGWITNA FUQ IL-MEDJA SOĊJALI

FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Aħna nissieħbu ma' https://www.scuba.com u https://www.mikesdivestore.com għall-affarijiet essenzjali kollha tal-irkaptu tiegħek. Ikkunsidra li tuża l-link tal-affiljat hawn fuq biex tappoġġja l-kanal.
00: 00 Introduzzjoni
00:40 X'inhu l-punt ta' tewmin indipendenti?
01:06 Tweġiba

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44QjI0MDE3MzFCMUVBQTkx

X'inhu l-Punt ta' Tewmin Indipendenti? #askmark

Ejjew INŻOMMU F 'IMMISS!

Ikseb ġabra ta' kull ġimgħa tal-aħbarijiet u l-artikoli kollha ta' Divernet Scuba Maskra
Aħna ma spam! Aqra tagħna regoli tal-privatezza għal aktar info.
Abbona
Notifika ta '
mistieden

0 kummenti
Feedbacks Inline
Ara l-kummenti kollha

Qabbad Magħna

0
Nħobb il-ħsibijiet tiegħek, jekk jogħġbok ikkummenta.x