Teżori Art Minn Nawfraġju

GASSADS WAQT

Teżori Art Minn Nawfraġju

Fl-1927 il-Christiaan Huygens sar l-akbar vapur tal-passiġġieri li qatt inbena fl-Olanda. Fornita mid-disinjatur famuż Lion Cachet, hija kienet lesta f'materjali għaljin bħall-irħam u l-kawba iżda, saritilha ħsara kbira minn minjiera fl-aħħar tat-Tieni WWII, saret telf totali. VIC VERLINDEN u STEFAN PANIS jirrakkontaw l-istorja f'dan il-kapitlu konvinċenti mill-ktieb il-ġdid tagħhom Diving For Treasure...

0518 huygens immaġni prinċipali ebda caption

Deher f'DIVER Mejju 2018

MS CHRISTIAAN HUYGENS
TIP: Vapur tal-passiġġieri
MINIBNA: Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij, Amsterdam
SID: Stoomvaart Maatschappij Nederland
MIEDA: 28 ta’ Settembru, 1928
PROPULSJONI: Turbina, skrun wieħed
TUNNELLAĠĠ: 16,280 tunnellata
DIMENSJONIJIET: Tul 168m, raġġ 21m

ANVER 1945

Fil-25 ta’ Awwissu s-sra Christiaan Huygens ħalla l-port ta’ Antwerp destinat għal Rotterdam. It-temp kien tajjeb, b'riħ ħafifa ta' Beaufort force 3. Ftit fil-vjaġġ il-bdot kien skambjat barra Terneuzen.

Fl-20:49 il-Kaptan Bakker ta l-ordni biex il-vapur iqassam l-ankra biex iqatta’ l-lejl fil-viċinanzi tal-baga Nru 3. Il-Ħadd filgħodu għall-ħabta tas-6am qamet l-ankra u l-kaptan ordna li l-vjaġġ jerġa’ jibda.

Meta l-ms Huygens għadda l-baga tal-fdalijiet tal-Barka tal-Imperu fis-7.56 l-uffiċjal tal-għassa irrapporta fil-ġurnal ta’ abbord tal-gverta li kollox kien fl-ordni.

Madankollu, ftit sigħat wara, fil-11.30, seħħet splużjoni kbira, ikkawżata minn minjiera. Minnufih, il-magni kollha twaqqfu u l-kaptan ordna li jintbagħat messaġġ ta’ emerġenza ta’ periklu. Id-dgħajjes tas-salvataġġ kienu lesti biex iħottu lill-passiġġieri, li bosta minnhom sfaw feruti bl-isplużjoni.

Il-kaptan għamel sinjal lit-tugboat Arthur biex jiġi maġenb kemm jista 'jkun malajr - filwaqt li l-ħin kollu, l-ilma ġrew fl-istivi tal-merkanzija.

Fit-3.30pm il-Kaptan Bakker kellu laqgħa mal-uffiċjali anzjani tiegħu, u ġie deċiż li l-vapur jitbaxxa fuq bank tar-ramel erba’ mili ‘l bogħod sabiex ikun jista’ jiġi salvat aktar tard. Din ittieħdet fl-irmunkar lejn il-bank tar-ramel u tbaxxa.

Fil-jiem ta’ wara saru diversi tentattivi biex il-vapur jiġi salvat, iżda sfortunatament daħlet maltempata qawwija u kissru fi tnejn. Fit-3 ta' Settembru tħassret bħala telf totali.

Saru tentattivi biex jiġu salvati kemm jista’ jkun mill-vapur: il-boxxli, it-telegrafi, it-tagħmir tar-radju u t-trombi. Anke l-fidda tal-mejda li setgħet tintlaħaq ġiet salvata milli titħassar. Matul is-snin il-vapur għereq aktar u aktar fil-fond fil-Baħar tat-Tramuntana u fl-aħħar intilef f’li jintilef.

ADASS FIS-MHUX MAGĦRUF

Meta għamilt l-ewwel għadsa tiegħi fuq it-tifrik tal-Christiaan Huygens fid-29 ta’ Mejju, 1991, ma stajtx nimmaġina li dan ir-relitt xorta kien se jżommni mħabbtin ħafna snin wara.

0518 huygens passiġġieri
Il-passiġġieri jagħtu skala lill-vapur enormi.

Madankollu, l-ewwel adsa ma kinitx suċċess. Ma kellna l-ebda sistemi ta’ navigazzjoni bil-GPS, u kienet sfida li nsibu t-tifrik b’kumpass u mappa biss.

Madankollu, sirna xxurtjati meta segwejna diversi bagi hekk kif dgħajsa tas-sajd żgħira ta’ jum kienet ankrata fuq it-tifrik. Malajr, intefgħu l-ankra u ħejjejna nfusna biex nesploraw.

Waqt li niżel tul il-linja tal-isparatura stajt inħoss kurrent qawwi ħafna u l-viżibilità tnaqqset għal xejn. Iddeċidejt li nneħħi l-ankra u sejjaħnieha kuljum.

Aħna ma qatgħux qalbhom, madankollu, u aħna rritornaw għall-wreck ħafna drabi dak l-istaġun. F’xi jiem sibna l-viżibilità taħt l-ilma aħjar minn oħrajn, u bil-mod sirna nafu t-tifrik.

L-EWWEL STATWI TAL-BRONZ

Matul l-istaġun tal-1992 erġajna ngħaddsna fuq it-tifrik regolarment. Ġurnata waħda f’Lulju, f’fond ta’ 20m, il-kurżità tiegħi nqanqlet minn ċirku tal-bronż li ħareġ mir-ramel.

Uża s-sikkina tal-għads tiegħi biex tneħħiha, dehret figura li fiha tliet nisa għarwiena. Hekk kif ħaffert aktar fil-fond, saret viżibbli statwa sabiħa tal-bronż.

Lura fuq id-dgħajsa, is-sejba ġiet studjata u konna naħsbu li x'aktarx kienet sieq tal-lampa. Kont ħallejt ir-rukkell ħdejn is-sejba tiegħi, u ftit wara ħabib sab statwa ta’ qattus viċin. Diversi ġimgħat wara, sibna wkoll statwa ta’ kokka.

F’postijiet differenti nstabu wkoll oġġetti oħra bħal platti tal-fidda u porċellana. Fis-snin ta’ wara għamilt ħafna ads fuq is-sit, minkejja li pprijoritizzajt relitt ieħor.

RIĊERKA FL-ARKIVJU

Fl-1999 kelli ftit aktar ħin fuq idejja, għalhekk wara xi ħarġa bdejt nirriċerka fl-Arkivji Nazzjonali fl-Aja.

Hawnhekk sibt ktejjeb bl-istampi tad-diversi kompartimenti tal-vapur u deskrizzjoni tal-intern.

Dan id-dokument identifika l-istatwi tal-bronż li kienu jintużaw fis-sala tal-ikel tal-ewwel klassi; kienu faċilment rikonoxxibbli bħala dawk li konna sibna.

L-istatwa tal-bronż bit-tliet onorevoli għarwiena tpoġġiet fuq mejda tal-ġenb tal-ebonu mal-ħajt, u kien hemm ukoll it-tieni statwa. Bejn l-istatwi, xenarju mdendel b’rappreżentazzjoni ta’ Pariġi fi żmien Christiaan Huygens [fiżiċista Olandiż tas-seklu 17]. L-istatwi saru mill-iskultur famuż Olandiż Lambertus Zijl fuq ordni tad-disinjatur tal-intern tal-vapur Lion Cachet.

0518 huygens l-ewwel klassi
L-interjuri spazjużi tal-kamra tal-pranzu tal-ewwel klassi, bil-pożizzjonijiet oriġinali ta’ xi wħud mis-sejbiet murija.

Id-dekorazzjoni ta 'ġewwa u l-iskulturi kienu ddisinjati fl-istil art deco kontemporanju. Din il-forma ta’ arti oriġinat f’Pariġi fil-bidu tas-snin għoxrin u kienet distinta bil-linji nodfa fid-disinn.

F’arkivju differenti sibt anke l-formola tal-ordni oriġinali għall-ikkastjar tal-istatwi fil-funderija Belġjana Fonderie Nationales des Bronzes. Dawn jiswew dak li dak iż-żmien kien il-prezz astronomiku ta’ 990 frank Belġjan kull wieħed.

Il-formola semmiet li kien hemm nuqqas ta’ qbil bejn Cachet u l-klijenti oriġinali minħabba li l-istatwi kienu juru nisa għarwiena, iżda kienu diġà mitfugħa u eventwalment tpoġġew fuq il-vapur xorta waħda.

Mill-istampi kien jidher ċar li fuq il-fdalijiet kienu jinstabu ħafna aktar statwi tal-bronż.

F’kompartimenti oħra, bħall-kamra tal-mużika tal-ewwel klassi, kien hemm deskrizzjoni ta’ ħames pannelli tal-bronż li kienu juru ħames eroj u xjenzati Olandiżi differenti: Huygens, Michiel de Ruyter, Maarten Tromp, Prins Maurits u Hugo de Groot. Il-pannelli tal-bibien kienu mżejna b'landa intarsjata u kienu juru l-pjaneta Saturnu. Il-kamra tat-tipjip kienet ukoll lesta b’pannelli tal-bronż, u kellha bust tal-irħam ta’ Huygens.

FITTEX IL-WIREW

Kien diffiċli ħafna li ssib fejn se jkunu preċiżament l-istatwi fuq it-tifrik, iżda wara ħafna ads u studji tal-pjanti stajt niffoka fuq żona li kellha tkun is-sala tal-ikel tal-ewwel klassi.

Problema rikorrenti kienet li twaqqa’ l-ankra kemm jista’ jkun qrib is-sit ta’ l-istatwi; fuq relitt twil 170m, din ma kinitx biċċa xogħol faċli. Madankollu, ħafna prattika fissret li sirna ħafna aħjar fl-interpretazzjoni tal-immaġini tas-sonar, u b'hekk insolvu l-problema.

Għal ġimgħat sħaħ is-sit kien mimxut ċentimetru b’ċentimetru, u fl-aħħar fis-27 ta’ Lulju rnexxieli u sibt kokka tal-bronż u qattus bejn żewġ travi. Fit-tlett ijiem ta’ wara sibt tliet statwi oħra fl-istess post.

Diversi snin wara sibt wieħed mill-pannelli tal-bronż li kien serva bħala dekorazzjoni tat-travi ta’ appoġġ fis-sala tal-ikel tal-ewwel klassi. Minn dakinhar għaddasa oħra sabu wkoll statwi fit-tifrik.

GĦADS IL-HYGENS

Fi 15-il sena illoggjajt aktar minn 200 ads fuq il-wreck. Il-viżibilità tista 'tvarja minn ftit ċentimetri biss għal 8m, iżda normalment ma tkunx daqshekk tajba, minħabba li l-vapur huwa pożizzjonat fuq sandbank; din hija wkoll ir-raġuni ewlenija li huwa diffiċli li ssib mod tiegħek madwar.

Matul il-mareat neap jistgħu jsiru adsijiet twal fuq it-tifrik; madankollu, matul il-marea tar-rebbiegħa l-ilma bilkemm jieqfu, u hemm kurrenti qawwija ħafna. Il-fond tal-wreck huwa bejn 8 u 25m fil-pruwa. Hija ġiet imqatta 'barra mill-mewġ u l-kurrent, iżda xorta huwa possibbli li tidħol f'xi żoni bl-użu ta' rukkell.

Il-magni għadhom jintgħarfu b'mod ċar u issa jiffurmaw l-ogħla punti fuq il-fdalijiet. Fuq il-poppa hemm kanun, u mal-pruwa hemm ieħor sabiħ fuq pedestall.

Qrib din iż-żona hemm kamra tal-munizzjon, li għadha maħżuna bil-granati. (Il-bastiment salpa bħala trasport tat-truppi matul il-gwerra.) Il-krejnijiet li tpoġġew f'diversi postijiet fuq il-vapur biex jieħdu l-merkanzija waqgħu ħdejn it-tifrik u jagħmlu punt ta 'orjentazzjoni kbir biex tibda l-esplorazzjoni tiegħek.

Il-Huygens jinsab f'51.37.05 N, 003.16.73 E u għadu wieħed mill-fdalijiet favoriti tiegħi biex noqgħod jogħdos iżda ċertament għandu l-kwirkazzjonijiet tiegħu!

It-tifrik huwa wkoll moħbi kbir għal bosta granċijiet u awwisti li jgħixu fir-ruttam. Skejjel kbar tal-ispnott isejħulu dar ukoll, iżda jmorru jistaħbew malli jaslu l-għaddasa.

Meta għamilt l-ewwel wreck-dive tiegħi tas-sena dan l-istaġun il-viżibilità kienet bilkemm 20cm. Dan għamel l-esplorazzjoni impriża perikoluża, u kien meħtieġ ċertu ammont ta 'kawtela.

Madankollu, il-ms Christiaan Huygens huwa relitt meraviljuż li wieħed jesplora, u jien ċert li se joffri ħafna aktar mis-sigrieti tiegħu fis-snin li ġejjin.

IL-KTIEB

0518 huygens għadis għat-teżorL-illustrazzjonijiet użati f'dan l-estratt mill-ktieb il-ġdid Diving for Treasure huma biss għażla - dan il-kapitolu biss għandu 48!

Il-ktieb fih kontijiet ta’ 17-il relitt, li ħafna minnhom jinsabu fl-ilmijiet tal-Baħar tat-Tramuntana u tal-Kanal. Filwaqt li ma kinux kollha iġorru deheb, fidda, muniti jew ħaġar prezzjuż, kollha kien fihom it-tip ta 'artefatti għażiża li l-għaddasa jħobbu jsibu.

Dan mhux biss ktieb tal-istorja marittima, għaliex il-kontributur ta’ DIVER Vic Verlinden u l-kontributur li dalwaqt se jkun Stefan Panis, it-tnejn mill-Belġju, għaddew dawn il-fdalijiet, inklużi xi wħud, bħall-Eġittu, li jinsabu fil-fond ta’ 130m, u skoprew teżori. .

Dawn l-għaddasa tekniċi b'esperjenza kbira setgħu jżidu tagħhom stess fotografija fit-taħlita u, permezz ta’ kontijiet diretti, twassal l-isfidi konsiderevoli tal-għadis ta’ dawn il-bastimenti.

  • Whittles Publishing, ISBN: 9781849953252, Softback, 144pp, 17 x 24cm, £18.99

Ejjew INŻOMMU F 'IMMISS!

Ikseb ġabra ta' kull ġimgħa tal-aħbarijiet u l-artikoli kollha ta' Divernet Scuba Maskra
Aħna ma spam! Aqra tagħna regoli tal-privatezza għal aktar info.
Abbona
Notifika ta '
mistieden

0 kummenti
Feedbacks Inline
Ara l-kummenti kollha

Qabbad Magħna

0
Nħobb il-ħsibijiet tiegħek, jekk jogħġbok ikkummenta.x