Aħseb Darbtejn Qabel tieħu Nifs minn Borża

Il-"fjuri" pjuttost blu huma l-fungus Aspergillus fumigatus taħt ingrandiment
Il-"fjuri" pjuttost blu huma l-fungus Aspergillus fumigatus taħt ingrandiment

Kienet daqqa ta’ destin krudili li ntemmet f’daqqa l-avventuri taħt l-ilma ta’ Mike Firth, iżda dan l-għaddasa tar-Renju Unit huwa ħerqan li l-isfortuna tiegħu għandha sservi ta’ twissija għal kull min jittanta jxekkel l-iġjene tal-kit.
jirrapporta STEVE WEINMAN

FL-TARD TA’ L-2008, DIVVER irċieva diversi telefonati minn għaddas aġitat ċar. Kien iddisprat li jsib lil xi ħadd – lil xi ħadd – li jista’ jispjega x’kien ħażin miegħu.

Offrejna ftit ideat dwar speċjalisti mediċi li jista’ jikkuntattja, u staqsejt x’se jkun ir-riżultat.

Issa nafu. Mike Firth huwa invalidu li jinsab fid-dar, qed jistenna għal trapjant tal-pulmun, u ħajtu nbidlet għax ħa żewġ nifsijiet profondi minn fuqu ġwienaħ.

Mike Firth waqt li kien għadu jogħdos
Mike Firth waqt li kien għadu jogħdos

Mike, bugħaddas sa mill-bidu ta’ l-adoloxxenza tiegħu, jgħid li kien raġel ta’ 56 sena tajjeb ħafna. Għaddas fil-fond iżda mħarreġ bit-trimix, hu jgħid: “Kont l-aktar kuntenti noqgħod ngħaddas Bridlington Bay f’East Yorkshire f’massimu ta’ 40m, billi nuża l-ABLJ tiegħi u n-nitrox,” jgħid.

“More-time-less-deco addattatni tajjeb, imma jien u sħabi konna ngħaddasa f’relitti li ma kinux għaddshom qabel, għalhekk kultant kellna mmorru iktar fil-fond, billi nużaw tagħmir ta’ teknoloġija avvanzata. Kienet meħtieġa kura u attenzjoni għad-dettall, kemm jekk konna nużaw rebreathers jew fuq ċirkwit miftuħ.”

Fl-2008, Mike daret l-Amerika t'Isfel, Cocos u Kuba, parzjalment isegwi l-interess tiegħu fil-bijoloġija tal-baħar. Irritorna fir-Renju Unit f’Novembru, ħerqana għal karriera ġdida bħala bijologu marittimu, u reġa’ beda jgħoddsu fil-Baħar tat-Tramuntana.

Wara xi għadds ta’ aktar minn 50 metru, Mike beda jbati temperaturi għoljin b’mod intermittenti, rogħda, sogħla niexfa u letarġija.

Dalwaqt ma setax jieħu n-nifs faċilment waqt li kien bilwieqfa, jew saħansitra bilqiegħda, għal kwalunkwe tul ta’ żmien. Imdorri jimxi mili kuljum, issa kien jikber jaqtaʼ nifs fi żmien 25 metru.

It-tabib tiegħu ħa kampjuni tad-demm, iżda ma wrew l-ebda anormalitajiet. Mike imbagħad avviċina lill-ispeċjalista lokali tal-għadis tiegħu, u ċ-Ċentru tar-Riċerka tal-Mard tal-Għasad fi Plymouth. Ir-raġġi-X li żvelaw "dell" ippreċipita ċaqliq lejn sptar f'Leeds. Huwa kien se jiddaħħal l-isptar għall-10 xhur li ġejjin.

L-EWWEL TLIET ĠIMGĦAT Mike qatta' fil-kura intensiva, l-aktar sedat, bi trakeotomija u intubazzjoni.
Jgħid li kien qed jesperjenza alluċinazzjonijiet "interessanti", u f'dak iż-żmien tefa' 30kg.

Għad ma kien hemm l-ebda dijanjosi soda, iżda kien hemm indikazzjonijiet li kien qed juri sinjali ta 'rispons għal mediċini anti-fungali, u kampjuni ta' sputum żvelaw sinjali tal-fungus aspergillus. Dakinhar Mike beda jistaqsi dwar tiegħu ġwienaħ.

Kemm hu kif ukoll martu semmew is-suspetti tagħhom lill-istaff, iżda jgħid li ma ġewx segwiti. "Kont sigħat mill-mewt darbtejn, u qalli mill-konsulent tiegħi f'żewġ okkażjonijiet oħra li kont qed immut - imma l-infern le, l-għaddasa jerġgħu lura għal taħriġ u jgħix,” jgħid.

“Kont għaddej minn kriżi għal kriżi, u l-mediċi ma kienu qed jaslu mkien. Ġieli kont marida wisq biex nitkellem, u marti ma kinitx qed tiġi mismugħa. Ippruvajna ngħidu lil kulħadd li l-kit tad-dive tiegħi kellu bżonn l-ittestjar.”

Hekk kif Mike setaʼ jagħmel dan, talab lill-ħbieb tal-għadis u lill-kuntatti madwar id-dinja għal parir. Kien madwar dan iż-żmien li sejjaħ lil DIVER.

F'Mejju 2009, ġie indikat liċ-Ċentru Nazzjonali tal-Asperġillosi (NAC) li nfetaħ reċentement fl-Isptar ta' Manchester Wythameshaw. U fi żmien ġimgħa minn meta rrefera lilu nnifsu hemmhekk, il-kit tiegħu kien ġie ttestjat u saret dijanjosi.

Mike qallu li kien żviluppa infezzjoni fungali tal-pulmun ikkawżata minn ikkontaminat tagħmir għall-għadis.

Il-ħati kien Aspergillus fumigatus, mikro-organiżmu li jeżisti fi ħdan il-korpi kollha tagħna, u fl-arja, iżda ġeneralment jinżammu b'mod sigur mis-sistemi immuni tagħna.

"Fil-każ tiegħi ddeċidiet li tieħu f'idejha s-sistema kollha tal-pulmun tiegħi, u dak l-ewwel Diċembru kont eqreb lejn il-mewt mill-biċċa l-kbira tal-qtates," jgħid Mike.

Madwar id-dinja, aspergillus jikkawża miljuni ta 'infezzjonijiet allerġiċi u kroniċi. In-numru ta' każijiet
żdied b'mod stabbli b'rikonoxximent dejjem akbar, sal-lum hija l-aktar infezzjoni komuni tal-moffa invażiva, skont in-NAC.

Il-villain tal-biċċa - Aspergillus fumigatus
Il-villain tal-biċċa - Aspergillus fumigatus

Imma Mike kellu forma aktar akuta msejħa asperġillosi invażiva. Il-mewt hija prattikament garantita jekk il-marda titħalla mhux ittrattata, u l-mewt tibqa 'għoli sa 40-90% anke bit-trattament.

HEKK KIF MIKE taħseb li bdiet? "Niftakar spezzjoni ta 'wara l-għaddasa li fiha kont naddaf il-kit kollu tiegħi u nixxiftu esternament," jgħid. “Xofft l-arja interna residwa u l-ilma minn tiegħi ġwienaħ permezz tal-valvi tad-dump.

“L-aħħar ħaġa li għamilt kienet niżgura li l-inflator manwali kien qed jaħdem, kemm ġewwa kif ukoll barra. Ħadt żewġ nifsijiet profondi, u kien hemm togħma ta’ moffa meta nieħu nifs.

“Minnufih ħsilt ġewwa borża barra b'Milton [fluwidu sterilizzanti], li użajt għal snin sħaħ. Qatt ma erġajt nefaħ mill-inflator.”

Assemblaġġ ta' nefħa/biċċa tal-ħalq mill-ġwienaħ ta' Mike Firth, żarmat għal eżami fil-laboratorju taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Asperġillosi
Assemblaġġ ta' nefħa/biċċa tal-ħalq mill-ġwienaħ ta' Mike Firth, żarmat għal eżami fil-laboratorju taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Asperġillosi

It-testijiet fuq il-ġwienaħ tiegħu, li qatt intużaw biss fil-Baħar tat-Tramuntana, urew li kien “mifni bil-fungus, speċjalment fuq il-plastik iswed iebes ġewwa l-issiġillat-borża sistema, tubi korrugati u biċċa tal-ħalq”.

Il-kit l-ieħor tiegħu, inkluż il-BC tiegħu għall-pool taħriġ u ABLJ għal fond sa 40m, ingħata l-ċar.
Bħala esperjenza bugħaddas tekniku, Mike isostni li hu qatt ma xokk fuq il-manutenzjoni qabel u wara l-għaddasa.

"Tkun xi tkun il-kit tiegħi meħtieġ, kiseb," jgħid. “X’aktarx ħaristha aħjar milli għamilt lil marti.

“Ġwienaħ tiegħi qatt ma tawni problemi minn mindu xtrajt. Qatt ma kont nużahom għal xi ħaġa oħra għajr għal galleġġjabilità. Għaddajt bl-użu ta' redundancy multiplu.

“Iċ-ċilindri kienu verġni, u użajt kompressur wieħed biss. Ir-regolaturi [is-sebgħa minnhom kollha] ma kinux imċappsa.
Jien għaddas tal-iskola l-qadima, ħarreġ lill-BSAC l-antik triq fuq Fenzy Mk 1 ABLJ.

Jekk ma kontx kapaċi tieħu n-nifs minn dak għal perijodu stabbilit, ma kontx permess li togħdos.”

Meta Mike Firth ssuspetta għall-ewwel darba li l-infezzjoni tiegħu kienet relatata mal-għadis, huwa kkuntattja diversi manifatturi ta’ closed-borża QK u ġwienaħ biex jistaqsu jekk kinux konxji ta’ xi ħaġa li kibret ġewwa fihom. Kristalli tal-melħ apparti, qalulu, ma seħħet l-ebda ħaġa bħal din.

“Ma kontx nemmenhom dak iż-żmien, u ma nemminx issa,” jgħid Mike. "Il-ħbieb tiegħi kollha fir-Renju Unit jużaw lil Milton biex laħlaħ il-BCs tagħhom, u dawk b'rebreathers jużaw il-marka tat-tindif preskritta."

Fuq il-kit ta’ Mike Firth instabu wkoll ħmira mħallta
Fuq il-kit ta’ Mike Firth instabu wkoll ħmira mħallta

Mike jemmen li t-tbatija tiegħu tinstema’ twissija għall- komunità tal-għadis.

"Nixtieq nissuġġerixxi li l-ebda bugħaddasa m'għandu jieħu n-nifs mill-apparat manwali tal-inflazzjoni tal-BC tagħhom bl-ebda mod, minħabba l-periklu li jieħu n-nifs f'dan il-fungus devastanti," jgħid.

"U l-manifatturi jistgħu jixtiequ jtejbu l-linji gwida tal-utent tagħhom biex iżommu l-indafa, qabel ma dipartiment tal-istat nanny jagħmel dan għalihom."

DIVERS JAFU LI FIL emerġenza barra mill-arja dejjem ikun hemm il-possibbiltà li tbattal kwalunkwe arja li tibqa 'fil-BC permezz tal-biċċa tal-ħalq tal-inflator. Taħriġ l-aġenziji ma jgħallmux din it-teknika, madankollu, minħabba l-possibbiltà ta 'infezzjoni respiratorja.

Il-kontroargument dejjem kien li riskju ta’ infezzjoni fil-pulmun huwa aħjar milli tmut min-nuqqas ta’ arja, u li d-diżinfettar ta’ BC xorta waħda jneħħi r-riskju ta’ infezzjoni. Imma hekk?

Il-Professur tal-Mikoloġija David Denning, Direttur taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Asperġillosi, jgħid li Mike Firth's huwa l-uniku każ relatat mal-għadis li ltaqa' miegħu, u li hemm bżonn ta' aktar riċerka dwar għaliex ġismu rreaġixxa kif għamel.

"L-infezzjonijiet ta 'Aspergillus fl-għaddasa jistgħu jkunu aktar komuni milli naħsbu," jgħid. “Dak li ma kienx tas-soltu f’dan il-każ kien dak li għamilna, li kien li nneħħih il-kit tiegħu u nikkulturawh. Ħadd ieħor ma kien jagħmel hekk.

“Biċ-ċar li r-reazzjoni tal-pulmun tiegħu kienet mhux tas-soltu ħafna, u normalment ma tistennax reazzjoni klinika daqshekk estrema f’xi ħadd li hu tajjeb biżżejjed biex jogħdos. Nies bil-pulmuni ħżiena, bit-TB jew bl-ażma jew saħansitra sinusite ħażina, jistgħu jkunu mistennija li jirreaġixxu b’dan il-mod, iżda mbagħad, normalment ma jkunux jogħdos.”

Xi ngħidu dwar l-użu regolari ta 'Mike ta' Milton bħala aġent sterilizzanti? "L-ipoklorit tas-sodju [l-ingredjent attiv f'Milton] x'aktarx ikollu impatt fuq il-fungus aspergillus, iżda mhux bilfors joqtolha," jgħid il-Prof Denning.

F’Awwissu dan ħarġet folja ġdida ta’ informazzjoni dwar l-Eżekuttiv tas-Saħħa u s-Sigurtà, Cleaning of Diving Equipment u hija rilevanti mhux biss għall-manifatturi iżda għall-għaddasa ta’ rikreazzjoni, tgħid l-HSE.

Jipprovdi gwida dwar it-tnaqqis tar-riskji minn mikro-organiżmi li jistgħu jkunu preżenti fil-BCs kif ukoll regolatur biċċiet tal-ħalq, rebreathers eċċ.

It-tagħmir tal-għadis min-natura tiegħu, u l-fatt li jista 'jinħażen f'kundizzjoni niedja, joħloq ambjent li fih fungi, ħmira, batterji u viruses jistgħu jimmultiplikaw malajr, tgħid l-HSE.

“Il-fungi huma wieħed mill-aktar kontaminanti probabbli, u dawn jistgħu jipproduċu kwantitajiet kbar ta’ spori. L-inalazzjoni ta’ dawn l-ispori tista’ tikkawża reazzjoni allerġika fil-pulmuni, li tipproduċi kundizzjonijiet potenzjalment ta’ theddida għall-ħajja, partikolarment f’dawk l-individwi li jistgħu jkunu predisposti għal allerġija,” tgħid.

Is-soluzzjoni mogħtija hija li tnaddaf u nixxef sewwa t-tagħmir, partikolarment dawk il-partijiet li jistgħu jippermettu triq diretta lejn il-pulmuni tiegħek

Wara ġurnata għadis, ir-reġim minimu ta 'tindif rakkomandat huwa tlaħliħ bir-reqqa ta' dawn l-uċuħ b'ilma tajjeb għax-xorb, biex titlaħlaħ kull depożitu minuta li jistgħu jaġixxu bħala nutrijenti għat-tkabbir tal-mikrobi, segwit minn tnixxif sħiħ.

Jekk ikun hemm dubju dwar il-kwalità tal-ilma, uża ilma sterili, mgħolli jew ibbottiljat għat-tlaħliħ.

Billi l-aġenti mikrobjali jistgħu jkunu "opportunistiċi u tenaċi", id-diżinfezzjoni perjodika għandha tiġi kkunsidrata wkoll, partikolarment ta 'tagħmir kondiviż.

L-istruzzjonijiet tal-manifattur għandhom dejjem jiġu segwiti, iżda preferibbilment id-diżinfettant użat għandu jkun effettiv kontra l-aktar mikro-organiżmu reżistenti - f'dan il-kuntest, Mycobacterium tuberculosis (TB).

Wara t-tnixxif, aħżen f'ambjent niexef u nadif - idealment, kamra magħluqa b'arja li tiċċirkola u espożizzjoni minima għal kontaminanti fl-arja. Staqsejt lil Steve Field, Spettur Speċjalist tal-Għasis tal-HSE, jekk pariri aktar speċifiċi dwar diżinfettant ma jkunux ta’ għajnuna.

"Filwaqt li huwa importanti li d-diżinfettant użat ikun effettiv u sikur, huwa importanti wkoll li ma jagħmilx ħsara lit-tagħmir," qal.

"Il-manifatturi jimpjegaw firxa wiesgħa ta 'materjali fil-prodotti tagħhom u għalhekk huma fl-aħjar pożizzjoni biex jagħtu pariri dwar liema diżinfettant huwa kompatibbli mal-materjali li jużaw."

U kif jagħmlu ċar il-linji gwida, l-istruzzjonijiet tal-manifatturi għandhom jiġu segwiti bir-reqqa, minħabba li n-nifs ta 'diżinfettant mhux imlaħlaħ jista' fih innifsu joħloq periklu għas-saħħa.

Inċidentalment, jekk tuża octo-inflator ikkombinat bħal AP Valves Auto Air jew Scubapro Air Two, tieħu nifs il-gass direttament mit-tank tiegħek, u tieħu n-nifs mill-borża BC tiegħek biss jekk jispiċċa l-gass tanked, f'liema punt kritiku ħafna għaddasa se jkollhom affarijiet oħra għajr infezzjonijiet tal-pulmun fuq moħħhom.

pajp
pajp

"Aspergillosis pulmonari invażiva hija estremament mhux tas-soltu f'nies mingħajr storja oħra ta 'problemi fil-pulmun jew sistema immuni mibdula - dijabete, sterojdi, kimoterapija, HIV eċċ," jgħid it-tabib tal-għadis Ian Sibley-Calder.

“Smajt bir-riskji fir-rigward tat-teħid tan-nifs minn apparat li jżomm f'wiċċ l-ilma, imma qatt ma rajt jew smajt b'pazjent qabel.

“Ikkunsidra n-numru ta’ għaddasa madwar id-dinja u l-fatt li n-nifs minn apparat li jżomm f’wiċċ l-ilma huwa relattivament komuni – li tiġbed l-arja biex tikkollassa ġwienaħ, pereżempju, li għamilt ħafna drabi.

“Filwaqt li dan il-każ huwa traġiku, u huwa punt ġust li lkoll għandna nieħdu ħsieb il-kit tagħna, ma naħsibx li għandna nkunu allarmisti żżejjed. Jekk għandek bżonn tieħu n-nifs minn apparat li jżomm f'wiċċ l-ilma minħabba li tkun spiċċajt bla arja, agħmel dan. Oqgħod attent, imma tinħoloqx paniku.”

Il-bużżieqa
Il-bużżieqa

IL-PRONJOŻI GĦAL MIKE FIRTH għadu dire. Il-prospett li wieħed jew iż-żewġ pulmun jiġi trapjantat huwa kkumplikat mill-ħela tal-muskoli, l-għeja u l-problemi tan-nifs ikkawżati mill-mard tiegħu, u li jwaqqfuh milli jeżerċita.

B'kapaċità tal-pulmun ta' 30% biss, jeħtieġ l-ossiġnu 15/2/XNUMX: "Dix wiċċek minfuħ, u jġiegħli uġigħ ħafna fit-tessuti tal-ħalq u tal-imnieħer... Ikolli nikkontenta li nkun kapaċi nimxi mhux aktar minn madwar XNUMX-il metru, u buddy tiegħi huwa linja twila bil-pajpijiet OXNUMX.

“Ma nistax noqgħod aktar, li hu ta’ diqa ħafna,” jgħid Mike. “Ma nistax ngħaddi l-ħiliet tiegħi lil ħaddieħor kif għamilt fil-passat.

Ma nistax inħares 'l isfel fuq relittijiet li ilhom mitlufa fil-Baħar tat-Tramuntana tiegħi, jew dawk l-għaddasi divertenti bħall-Scylla, Cadmus jew Pilsudski. Il-pulmuni tiegħi nqatgħu minn dan il-fungus.”

Folja ta' Informazzjoni HSE 12, Tindif ta' Tagħmir ta' Għadds.

Ejjew INŻOMMU F 'IMMISS!

Ikseb ġabra ta' kull ġimgħa tal-aħbarijiet u l-artikoli kollha ta' Divernet Scuba Maskra
Aħna ma spam! Aqra tagħna regoli tal-privatezza għal aktar info.
Abbona
Notifika ta '
mistieden

0 kummenti
Feedbacks Inline
Ara l-kummenti kollha

Qabbad Magħna

0
Nħobb il-ħsibijiet tiegħek, jekk jogħġbok ikkummenta.x