IPO superstiti: Perspettiva ta’ bugħaddas

Għaddas Sally de Courcy
Għaddas Sally de Courcy

DR ROSIE STOKES ta’ DDRC Healthcare tħares lejn studju ta’ każ reċenti ħafna ta’ “għarqa minn ġewwa” – b’ringrazzjament lill-għaddasa tar-Renju Unit SALLY DE COURCY talli qasmet l-istorja tagħha

logo ddrc

Edema pulmonari immersjoni kienet suġġett jaħraq għalina dan l-aħħar. Is-sintomi tal-IPO għadhom ma tantx huma rikonoxxuti fost l-għaddasa, l-għawwiema tal-ilma miftuħ u anke l-professjonisti tal-kura tas-saħħa, li jirriżultaw fi korriment serju jew saħansitra mewt.

Bħala wieħed mit-tobba tal-għads tad-DDRC, inkopri l-linja ta’ għajnuna tal-għaddasa tal-British Hyperbaric Association u nirrispondi għal emerġenzi tal-għaddasa, billi nipprovdi input u pariri speċjalizzati fejn meħtieġ. F’din l-okkażjoni ġejt imsejjaħ mill-Gwardja tal-Kosta biex nagħti appoġġ lil bugħaddas li ma jirrispondix f’wiċċ l-ilma.

L-għaddas ġie evakwat lejn A&E, u ltqajt magħha hemmhekk mal-wasla. Sally kienet ġentili biżżejjed biex taqsam l-istorja tagħha:

“Fil-vaganzi tal-għadis li għadni tiegħi, kont innutajt li bdejt nisgħol ta’ spiss waqt l-għaddasa u poġġiha f’gerżejja nħossni niexfa. Kont sirt ukoll aktar konxju tan-nifs tiegħi, bħallikieku ma stajtx nieħu biżżejjed arja, iżda peress li t-tagħmir tiegħi kien qed jaħdem u kont f'saħħtu ddeċidejt li dan għandu jkun fl-immaġinazzjoni tiegħi.

“Madankollu, dawn is- sentimenti kienu qed jagħmluni dejjem aktar biżaʼ, u jnaqqsu mill- pjaċir li noqgħod. F’żewġ okkażjonijiet preċedenti, darba qabel il-pandemija u mbagħad fil-Filippini f’April ta’ din is-sena, kont tlajt fil-wiċċ inħossni qatgħa n-nifs, b’għafsa f’sidri, li kienet allarmanti ħafna.

“Madankollu, ladarba ħriġt mill-ilma u wara li neħħejt il-wetsuit, dawn is-sintomi sparixxew. Ir-raġel tiegħi Andy (dive-buddy) u jien iddeċidejna li forsi kont ansjuż u iperventila, għalkemm ma ħassejtx ansjuż dak iż-żmien, iżda ma stajna naħsbu f'xi kawża oħra. L-ebda wieħed minna qatt ma smajna bl-IPO.

‘F’madwar 13-il metru ħassejtni qatgħa n-nifs’

“Fid-9 ta’ Lulju, 2023, kont qed nogħdos minn dive-boat ma’ grupp ta’ ħbieb mill-BSAC fil-Gżejjer Scilly. Kienet l-ewwel adsa tiegħi f'dan il-vjaġġ, u t-30 adsa tiegħi fl-2023. Qabel kont għamilt madwar 100 adsa. Kont liebes wetsuit semi-dry ġdida li kienet twaħħlet professjonalment.

“Għal ħabta tal-11am, wara li għamilna l-buddy-check tagħna, jien u Andy bdejna l-ewwel adsa tagħna. L-ilma kien kalm, mhux imqaxxar. Wara aġġustament fil-piż meħtieġ għall-libsa l-ġdida tiegħi, niżlu għal madwar 5m u ħassejt li r-regolatur tiegħi seta' ma kienx qed jaħdem, peress li kelli qtugħ ħafif ta' nifs. Indikajt li kellna bżonn nitilgħu lura għall-wiċċ.

L-għaddasa Sally de Courcy, li aktar tard kellha tesperjenza IPO
Sally de Courcy tgawdi adsa regolari

“Fil-wiċċ, iċċekkja r-regolatur u ddeċidejt li nerġa’ nipprova. Madwar 13-il metru ħassejtni qatgħa n-nifs. Indikajt li ridt nabortixxi l-għads iżda, wara li ċċekkja li l-gauge taċ-ċilindru kien niżel u li rrid nieħu l-arja, iddeċidejt li kollox kien tajjeb.

“Naqsam miegħi nnifsi u determinat li negħleb dik li ħsibt li għandha tkun ansjetà minħabba li qed jiżdied l-aphensjoni tal-għadis, indikajt lil Andy li nistgħu nkomplu.

“Inżilna f’qiegħ il-baħar f’25m u Andy nefaħ l-SMB tagħna. Imbagħad għawmu lejn is-sikka, tiela’ ftit, u kont konxju li kont nieqes ħafna nifs. Ħassejtni bħallikieku ma stajtx indaħħal biżżejjed arja fil-pulmuni.

“Fi 13m indikajt li kellna bżonn nitilgħu. Andy tani s-sinjal OK u kien istralċ fil-rukkell SMB tiegħu. Bdejt dejjem aktar qatgħat nifs u ħsibt li se negħreq. F'ħarsa b'lura, Andy ma kienx konxju tal-urġenza, xorta attribwixxi s-sintomi tiegħi għall-ansjetà.

“Imbagħad bdejna t-tlugħ tagħna. F'madwar 6m, ippruvajna nagħmlu safety-stop. Hekk kif kont qed nagħmel dan, indunajt li ma stajtx nifhem aktar il-kompjuter tal-għads tiegħi u li kont konfuż ħafna. Fhimt il-periklu ta 'dan, indikajt li kont qed nitla', u Andy segwa.

“Meta wasalt fil-wiċċ, ma stajtx nieħu n-nifs u ħarġet ir-regolatur minn ħalqi, iddisprat li niġbed l-arja, imma ma ġara xejn. Ħassejtni bħallikieku l-BC kien qed jgħaqqad sidiri u, fit-taħwid tiegħi, neflaħha, nemmen li dan kien qed jikkawża s-sensazzjoni ta’ sidiri magħfus.

“Sadattant rajt lil Andy u għajjat: ‘Ma nistax nieħu n-nifs!’ darbtejn. Imtedd lura, iddisprat nipprova nieħu l-arja, u dik kienet l-aħħar li niftakar. Apparentement jien imbagħad spiċċajt mitluf minn sensih, rasi għaddejja taħt l-ilma minħabba l-BC deflated.

Esperjenzi passati utli

“Hemm xi ftit affarijiet li għenuni biex nibqa’ kompost fl-ilma waqt esperjenza tal-biża’. Disa 'xhur qabel, waqt li kont mixi fi Snowdonia, waqajt 40m. Wara li niżlet fi nixxiegħa tħaddan, u ġarrab diversi ġrieħi, aktar tard sirt naf li kont iposiku.

“Filwaqt li fl-ilma kont stajt nagħraf is-sinjali tal-ipoksja (konfużjoni) u kont naf li kien kritiku li wasalt fil-wiċċ.

“Kelli rċevejt terapija konjittiva tal-imġieba (CBT) għal PTSD minħabba l-inċident tal-mixi. Parti mis-CBT kienet li tikkunsidra r-riżultati kollha possibbli, u dak li trid tagħmel biex tikseb l-aktar favorevoli.

“Qabel ma bdiet il-konfużjoni, użajt dawn il-ħiliet tas-CBT biex nifhem li kien imperattiv li nżomm il-kalma fl-ilma biex tilħaq il-wiċċ. Għenni nipproċessa li t-tagħmir tiegħi kien qed jaħdem u li jrid ikun hemm xi ħaġa medikament ħażina.

“Li nipprova l-qarnit ta’ Andy ma kienx jgħin imma jista’ jpoġġini f’riskju li nogħreq meta ħadt ir-regolatur minn ħalqi jekk inwieġeb għall-ħtieġa kbira li niġbed l-arja.

“Ironikament, jien ċert li kieku ma esperjenzajtx il-waqgħa ta’ Snowdonia, forsi ma kontx ħajt dan l-inċident.

“Huwa importanti għalija li l-għaddasa jsiru konxji tar-riskju tal-IPO, li jġorr riskju ta’ fatalità. Nittama li billi naqsam mhux biss kif ħassitha fl-ilma f’din l-okkażjoni, iżda wkoll is-sintomi li kont esperjenzajt li wasslu għalih, f’għaddasa preċedenti, jista’ jwissi lill-għaddasa biex ifittxu għajnuna medika malli jesperjenzaw xi sintomi. .

"Kelli xortik tajba li ddaħħal fl-Isptar Derriford f'Plymouth, u jiena dejn għall-kura eċċellenti li rċevejt mingħand DDRC - grazzi ħafna."

Kawżi u effetti

Sally kienet estremament xxurtjata li baqgħet ħaj minn dan l-inċident. Il-Gwardja tal-Kosta rrapportat li kienet f’arrest respiratorju fuq id-dgħajsa, u l-azzjonijiet ta’ malajr ta’ żewġha u tal-kaptan tad-dgħajsa salvawlha ħajjitha.

L-edema pulmonari tal-immersjoni hija kkawżata mill-effetti tal-pressjoni li tkun mgħaddsa fl-ilma, bl-akbar effett ta 'immersjoni jidher fil-wiċċ.

Dan, flimkien ma 'diversi fatturi li jikkontribwixxu bħal idratazzjoni żejda, wetsuit issikkat u li tkun fl-ilma kiesaħ, kif ukoll bidliet fiżjoloġiċi sottostanti fil-ġisem hekk kif nixjieħu (pressjoni tad-demm għolja), jistgħu jkunu biżżejjed ta' provokazzjoni biex tegħleb lill- qalb u pulmuni u jikkawżaw fluwidu (edima) li jakkumula fil-passaġġi tan-nifs.

Kif tista 'timmaġina, dan iħossu bħallikieku qed tegħreq, u inti tista' tibda sogħla sputum ragħwa mtebbgħin bid-demm.

Raġġi-X tas-sider li juri edema fil-pulmuni (dell abjad fluffy)
Raġġi-X tas-sider li juri edema fil-pulmuni (dell abjad fluffy)

Huwa importanti li wieħed jgħid li l-IPO hija kundizzjoni rari. Madankollu, jekk tesperjenza xi qtugħ ta’ nifs li ma jkunx normali waqt l-għadis, l-iktar ħaġa importanti li tagħmel hu li toħroġ mill-ilma b’mod sikur. Naturalment, dan huwa ħafna aktar faċli fil-bidu ta 'adsa, għalhekk huwa vitali li ma tinjora l-ebda sintomi fuq il-wiċċ.

Ladarba tkun fuq l-art niexfa, is-sintomi joqogħdu maż-żmien - neħħi kwalunkwe ilbies issikkat u żomm sħun, u ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx jew tibqa' qtugħ ta' nifs. Iddiskuti dawn is-sintomi ma' professjonist fil-kura tas-saħħa kwalifikat kif xieraq qabel ma terġa' lura għall-għadis.

Jekk inti ma’ bugħaddas li ma jiflaħx u taħseb li jista’ jkollok IPO, oħroġhom mill-ilma u fuq ftit ossiġnu biex tgħinhom jieħdu n-nifs, u ċempel lis-servizzi tal-emerġenza. Għandhom jittieħdu għand A&E għal valutazzjoni u appoġġ għan-nifs tagħhom.

Fir-Renju Unit, il Assoċjazzjoni Iperbarika Brittanika (BHA) Helpline hija disponibbli 24/7 għal parir jekk m'intix ċert x'għandek tagħmel - ċempel 07831 151 523 (l-Iskozja 0345 408 6008)

Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar l-IPO, DDRC Healthcare għandha taqsima fuq il-websajt tagħha: Nista 'ngħaddas bi Storja Ta' IPO?. Jew iċċekkja l-websajt tal-UKDMC: Edema Pulmonari Immersjoni.

Kura tas-Saħħa tad-DDRC hija organizzazzjoni mhux għall-profitt ibbażata fi Plymouth u karità tar-Renju Unit li tispeċjalizza fil-mediċina tal-għadis, terapija tal-ossiġnu iperbarika u taħriġ mediku.

Ukoll fuq Diversnet: Id-DDRC teħtieġ l-għajnuna tal-bugħaddasa fuq il-pulmuni, Il-każ tal-għawwiem bla nifs isaħħaħ l-għarfien tal-IPO, Bnadar ħomor għal snorkellers: kif twaqqaf l-imwiet kwieti

Ejjew INŻOMMU F 'IMMISS!

Ikseb ġabra ta' kull ġimgħa tal-aħbarijiet u l-artikoli kollha ta' Divernet Scuba Maskra
Aħna ma spam! Aqra tagħna regoli tal-privatezza għal aktar info.
Abbona
Notifika ta '
mistieden

0 kummenti
Feedbacks Inline
Ara l-kummenti kollha

Qabbad Magħna

0
Nħobb il-ħsibijiet tiegħek, jekk jogħġbok ikkummenta.x