Imprint

Din l-istampa ġiet aġġornata l-aħħar fit-28 ta’ Diċembru 2021.

Is-sid ta’ din il-websajt huwa:

RORK MEDIA LIMITED RORK MEDIA LIMITED
71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londra, Ingilterra, WC2H 9JQ
email: privatezza@scubadivermag.com
Numru tat-telefon: 0800 069 8140

ID tal-VAT: GB260482415

Ir-rappreżentant(i) legali ta' RORK MEDIA LIMITED RORK MEDIA LIMITED:

ARNOLD, Ross

1. Ġenerali

1.1 Aħna reġistrati f'Kumpanija Limitata taħt il-liċenzja jew in-numru ta' reġistrazzjoni:

10564639

1.2 Skont ir-Regolament dwar is-Soluzzjoni Online tat-Tilwim fl-Affarijiet tal-Konsumatur (Regolament ODR):

Nixtiequ ninfurmawk dwar l-opportunità li l-konsumaturi jissottomettu lmenti lill-pjattaforma onlajn għas-soluzzjoni tat-tilwim tal-Kummissjoni Ewropea li tista’ tinstab fil-URL li ġej: ec.europa.eu/odr

M'aħniex lesti jew obbligati li nipparteċipaw fi proċeduri ta' riżoluzzjoni ta' tilwim quddiem bord ta' arbitraġġ tal-konsumatur.